Gmina Miasta Bochnia

Problematyka tego projektu dotyczyła: 1. określenia własności infrastruktury oświetleniowej, [ Gmina, Zakład energetyczny, Spółdzielnie, Wspólnoty] 2. określenie stanu zużycia opraw oraz skali zjawiska [oprawy do wymiany, pozostające, ocena opraw] 3. aktualizacja ilości opraw 4. opracowanie master planu oświetlenia dla całego miasta 5. określenia relacji mocy rzeczywistej do mocy zamówionej 6. wprowadzenie systemu zarządzania infrastrukturą poprzez budowę warstwy [punkty świetlne planowane] 7. przyporzadkowanie opraw do punktów sterowania oraz punktów poboru energii 8. określenie skali możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji [ kosztów konserwacji oraz kosztów energii] 9. opracowanie projektu umowy na świadczenie usługi oświetleniowej 10. przeprowadzenie postępowania na dostawę energii w Grupie Zakupowej JST 11. prezentacja warstw infrastruktury ...

Gmina Miejska Ciechanów

Problematyka tego projektu dotyczyła: 1. określenia własności infrastruktury oświetleniowej, [ Gmina, Zakład energetyczny, Spółdzielnie, Wspólnoty] 2. określenie stanu zużycia opraw oraz skali zjawiska [ oprawy do wymiany, pozostające, ocena opraw] 3. opracowanie master planu oświetlenia dla całego miasta 4. określenia relacji mocy rzeczywistej do mocy zamówionej 5. określenie skali możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji [ kosztów konserwacji oraz kosztów energii] 6. opracowanie projektu umowy na świadczenie usługi oświetleniowej 7. przeprowadzenie postępowania na dostawę energii w Grupie Zakupowej JST

Gmina Mrągowo

Ciekawy projekt zrealizowany został dla Gminy Mrągowo. Problemy, które miały zostać rozwiązane to: 1. Nadmierne koszty eksploatacji systemu oświetleniowego 2. Wysokie koszty energii 3. Uciążliwość w planowaniu nowej infrstruktury 4. Trudność w zarządzaniu sprzedażą mienia komunalnego (3500 nieruchomości gminnych) 5. Brak możliwości naliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego od infrastruktury energetycznej [art. 40 Ustawy o drogach publicznych] 6. Brak elektronicznej bazy danych o numerach adresowych 7. Brak elektronicznej bazy danych o punktach poboru energii do przetargu na dostawę energii Wszystkie to problemy udało się rozwiązać poprzez wdrożenie systemu informacji przestrzennej [SIP] Czas wdrożenia, łącznie z pomiarami terenowymi: 2 miesiące. W kwesti użyteczności proszę kontaktować się ...

Quick contant

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl