Gmina Mrągowo

Ciekawy projekt zrealizowany został dla Gminy Mrągowo.

Problemy, które miały zostać rozwiązane to:

1. Nadmierne koszty eksploatacji systemu oświetleniowego

2. Wysokie koszty energii

3. Uciążliwość w planowaniu nowej infrstruktury

4. Trudność w zarządzaniu sprzedażą mienia komunalnego (3500 nieruchomości gminnych)

5. Brak możliwości naliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego od infrastruktury energetycznej [art. 40 Ustawy o drogach publicznych]

6. Brak elektronicznej bazy danych o numerach adresowych

7. Brak elektronicznej bazy danych o punktach poboru energii do przetargu na dostawę energii

Wszystkie to problemy udało się rozwiązać poprzez wdrożenie systemu informacji przestrzennej [SIP]

Czas wdrożenia, łącznie z pomiarami terenowymi: 2 miesiące.

W kwesti użyteczności proszę kontaktować się bezpośrednio z wydziałem infrastruktury Gminy.
Quick contant

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl