Modernizacja oświetlenia Miasta Nowy Dwór Mazowieckiadded:23-08-2013

SOWA – II Edycja. Oferta Cities została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na wyłonienie Audytora efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Skutkiem tego wyboru, Cities będzie projektowało modernizację oświetlenia dla Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Przygotowanie projektu modernizacji, będzie odbywało się z pomocą danych Systemu Informacji Przestrzennej [ang. GIS]. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej, wraz przygotowanie danych do oprogramowania EwMapa. Projektem objętych jest około 2000 punktów świetlnych. Oczekiwane jest zmniejszenie zuzycie energii a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji o co najmniej 40%. Ponadto ma zostać zmieniony wizerunek Gminy, poprzez zasrosowanie najnowocześniejszych rozwiązan technicznych i technologicznych. Źrółem finansowania inwestycji, jak ...

Myszków przygotowuje się do II Edycji SOWYadded:26-07-2013

SOWA – II Edycja. Oferta Cities została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na wyłonienie Audytora efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Gminy Myszków. Skutkiem tego wyboru Cities będzie projektowało modernizację oświetlenia dla Gminy Myszków. Przygotowanie projektu modernizacji będzie odbywało się z pomocą danych Systemu Informacji Przestrzennej [ang. GIS]. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej, wraz przygotowanie danych do oprogramowania AutoCAD w wersji 3Dmap. Projektem objętych jest około 3000 punktów świetlnych. Oczekiwane jest zmniejszenie zuzycie energii a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji o co najmniej 40%. Ponadto ma zostać zmieniony wizerunek Gminy, poprzez zasrosowanie najnowocześniejszych rozwiązan technicznych i technologicznych. Źrółem finansowania inwestycji, jak jest ...

CitiGIS generuje Raporty do SOWYadded:09-03-2013

Regulamin Programu SOWA zobowiązuje Benfecjentów do składania rocznych Raportów zużycia enerii w modernizowanym obszarze. Kontrola opiera się na porównaniu wartości prognozowanej zużycia z wartością otrzymaną z liczników energii. Wychodząc naprzeciw potrzebom Samorządów, Cities opracowało i udostępniło w ramach już raz nabytych licencji na platformę Systemu Informacji Przestrzennej - CityGIS, moduł do wprowadzeniu kontroli energii. Uprości to obowiązki raportowania oraz może przyczynić się dododatkowych oszczędności energii. Oprogramowanie automatycznie wylicza czas rozliczeniowy wzorcowy TRW - dla 30 dniowego okresu rozliczeniowego, z rozdzielczością 24 godzin. W systemie wprowadzony jest wolumen wzorcowy - WRW dla okresu rozliczeniowego, dla n-tego ppe [punktu rozliczeniowego] w TRW- ...
Quick contant

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl