Cities Lighting Consultants Sp. z o. o.
ul. Kołobrzeska 29
02-923 Warszawa
tel./fax: +48 22 642 76 34

Dane rejestrowe
Cities Lighting Consultants Sp. z o. o.
ul. Olczyska 4
02-828 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000285852,
NIP: 951-22-24-859, Regon: 141063400,
Kapitał zakładowy: 51 000,00 PLN.

Kontakt:
Dariusz Redziński - + 605 555 620 - d.redzinski@cities.com.pl
Jacek Majcher - +48 605 555 621 - j.majcher@cities.com.pl
Quick contant

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl