Gmina Kunów

Unikalną na skalę europejską realizacją było opracowanie modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego w mieście i gminie Kunów. Koncepcyjne rozwiązania " Smart City" zostały zrealizowane z sukcesem. Narzucone przez Zamawiającego wymagania w stosunku do systemu były prawdziwym wyzwaniem inżynierskim. Parametry były następujące:

1. Obniżyć koszty konserwacji o 300%, do poziomu poniżej 2 zł za punkt świetlny z VAT

2. Obniżyć zużycie energii o co najmniej 30%

Założenie udało się zrealizować z sukcesem, znacząco przekraczając wymagania. Koszt konserwacji wyniósł po przetargu zaledwie 1,23 zł od punktu. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają eksploatować system, bez modernizacji przez minimum 25 lat. Zastosowane klosze opraw, nie podlegają procesowi żółknięcia oraz utraty przeźroczystości. Oprawy są alumiowe o wysokim stopniu szczelności tj. IP 66. Źródła światła z gwarancją na 48 tys. godzin, co w przypadku Kunowa oznacza około 20 lat bez wymiany!!! Najnowocześniejsze na Świecie sterowanie oparte o komunikację przez internet. Zastosowane sterowniki oświetleniem, są z analizatorami sieci, poboru energii. Jest to szczególne ważne w ograniczeniu kosztów zużycia energii. Na uwagę zasługuje fakt wyjątkowo niskiej ceny inwestycji. Wymianie, wraz z dobudowami podlegało około 1000 opraw. Cena za zadanie była o 50 % wyższa od ceny, za jaką Gmina Wesoła koło Warszawy wykonała budowę podobnie skomplikowanego zadania, składającego się z 50 punktów świetlnych. W jaki sposób wykonawca był w stanie zaoferować tak niską cenę, za tak inteligentny system, pozostanie jego tajemnicą. Konkurencja czyni cuda....

Quick contant

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl