Gmina Miasta Skoczów

Problematyka tego projektu dotyczyła: 1. określenia własności infrastruktury oświetleniowej, [ Gmina, Zakład energetyczny, Spółdzielnie, Wspólnoty] 2. określenie stanu zużycia opraw oraz skali zjawiska [oprawy do wymiany, pozostające, ocena opraw] 3. aktualizacja ilości opraw 4. opracowanie master planu oświetlenia dla całego miasta 5. określenia relacji mocy rzeczywistej do mocy zamówionej 6. wprowadzenie systemu zarządzania infrastrukturą poprzez budowę warstwy [punkty świetlne planowane] 7. przyporzadkowanie opraw do punktów sterowania oraz punktów poboru energii 8. określenie skali możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji [ kosztów konserwacji oraz kosztów energii] 6. opracowanie projektu umowy na świadczenie usługi oświetleniowej 7. przeprowadzenie postępowania na dostawę energii w Grupie Zakupowej JST 8. prezentacja warstw infrastruktury ...

Gmina Kunów

Unikalną na skalę europejską realizacją było opracowanie modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego w mieście i gminie Kunów. Koncepcyjne rozwiązania " Smart City" zostały zrealizowane z sukcesem. Narzucone przez Zamawiającego wymagania w stosunku do systemu były prawdziwym wyzwaniem inżynierskim. Parametry były następujące: 1. Obniżyć koszty konserwacji o 300%, do poziomu poniżej 2 zł za punkt świetlny z VAT 2. Obniżyć zużycie energii o co najmniej 30% Założenie udało się zrealizować z sukcesem, znacząco przekraczając wymagania. Koszt konserwacji wyniósł po przetargu zaledwie 1,23 zł od punktu. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają eksploatować system, bez modernizacji przez minimum 25 lat. Zastosowane klosze opraw, nie podlegają procesowi żółknięcia oraz utraty ...

Szybki kontakt

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl