Smart Grid

Smart grid – inteligentne systemy elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej. Spełnienie powyższych wymagań wiąże się z koniecznością modernizacji istniejącej sieci elektroenergetycznej i optymalizacji wszystkich elementów sieci. Od roku 2010 trwa dopracowywanie standardów, m.in. Komisja Europejska powołała w tym celu specjalny zespół, którego prace przewidziano na lata 2010-202 Zapotrzebowanie na energię rośnie szybko na całym świecie. Według najnowszych szacunków, zakłada się, że tempo wzrostu wynosi około 2,2 procenta rocznie, co oznacza, że obecnie światowe zużycie energii w ilości 20300 terawatogodzin, ...

Porównanie źródeł światła

Interpretacja wykresu Porównywane jest sześć najbardziej popularnych źródeł światła. Projekty oświetleniowe wykonuje się zwykle przy współczynniku zapasu, mieszczącym się w przedziale między 20-25%. Stąd wartością graniczną, czasu użytkowania źródła światła jest chwila, w której nastąpi przecięcie z rzędną o wartości 80%. Pomimo, że producenci zapewniają, iż źródło może nadal funkcjonować np. przez kolejne 40 tys. godzin (Endura LVD) to z punktu widzenia celu, do jakiego ma być użyte, tj. oświetlenia drogi zgodnie z normą PN-EN 13201 jest bezużyteczne. Badając, zatem przebieg charakterystyki utraty strumienia źródeł światła w czasie stwierdzamy, że: 1. Źródła światła metalohalogenkowe HCI-TT o barwie białej mają najkrótszy czas użytkowania, bo zaledwie 6 ...

Sprawność LED

Interpretacja wykresu sprawności oświetleniowej. Dla mocy nominalnych poniżej 70 W źródła LED wykazują przewagę sprawności oświetleniowej nad źródłami wyładowczymi wysokoprężnymi sodowymi. Dla mocy ok. 35 W, ponad dwukrotnie większą sprawność oświetleniowa mają źródła LED. Dla mocy powyżej 70 W, najczęściej stosowanych w oświetleniu ulicznym i drogowym, źródła światła LED mają gorszą sprawność niż sodowe wysokoprężne. Dla mocy nominalnej 250 W jest to aż 50% mniejsza sprawność niż źródeł sodowych. Dane do wykresu zostały pozyskane z katalogów technicznych producentów źródeł LED i sodowych wysokoprężnych.

Szybki kontakt

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl