Gmina Miasta Bochnia

Problematyka tego projektu dotyczyła:

1. określenia własności infrastruktury oświetleniowej, [ Gmina, Zakład energetyczny, Spółdzielnie, Wspólnoty]

2. określenie stanu zużycia opraw oraz skali zjawiska [oprawy do wymiany, pozostające, ocena opraw]

3. aktualizacja ilości opraw

4. opracowanie master planu oświetlenia dla całego miasta

5. określenia relacji mocy rzeczywistej do mocy zamówionej

6. wprowadzenie systemu zarządzania infrastrukturą poprzez budowę warstwy [punkty świetlne planowane]

7. przyporzadkowanie opraw do punktów sterowania oraz punktów poboru energii

8. określenie skali możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji [ kosztów konserwacji oraz kosztów energii]

9. opracowanie projektu umowy na świadczenie usługi oświetleniowej

10. przeprowadzenie postępowania na dostawę energii w Grupie Zakupowej JST

11. prezentacja warstw infrastruktury na ortofotomapie, mapie ewidencyjnej, topograficznej oraz zasadniczej

12. możliwa do uzyskania redukcja kosztów energii to 59%, o wartości ok. pół miliona rocznie.

Galeria:

Szybki kontakt

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl