Cities Projektuje do Programu SOWAdodany:21-02-2013

SOWA – oferta firmy Cities Lighting Consutlants okazała sięnajkorzystniejszą w przetargu niegraniczonym, przeprowadzonym przez ZwiązekMiast i Gmin Dorzecza Parsęty. Firma Cities będzie projektowała nowoczesne oświetlenieXXI wieku dla sześciu gmin Związku. Są to: Kołobrzeg, Szczecinek, Karlino,Białogard, Rąbino i Dygowo. Projektem jest objętych ponad 6000 punktów świetlnych.Termin wykonania zadania to zaledwie 45 dni. Związek Miast i Gmin DorzeczaParsęty wdraża z sukcesem platformę Systemu Informacji Przestrzenne dla swoichuczestników. Firma Cities przygotowała już dane warstw infrastrukturyoświetleniowej, które można obejrzeć na portalu Związku pod adresem: http://urzad.gis.parseta.pl/imap/logując się jako gość. Inicjatywa Związku jest godna polecenia jako nowatorskiepodejście do zarządzania informacjami przestrzennymi. Poniżej prezentacja punktów świetlnych na ...

SOWA - Program Priorytetowy NFOŚiGWdodany:21-02-2013

I N FO R M A C J A Szanowni Państwo, Informujemy, że NFOŚiGW uruchomił PROGRAM PRIORYTETOWY Systemu zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) pod nazwą SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne. Z naszych oszacowań wynika, że w ramach tego programu może zostać zmodernizowanyh około 150-220 tysięcy punktów świetlnych. Aktualnie JST przygotowują około 20-25 tysięcy punktów świetlnych. Oznacza to, że wszystkie JST, które zgłoszą akces do programu i zostaną zakwalifikowane, otrzymają dotację. Kluczowe parametry tego programu to: Dotacja dla całego programu 160 mln zł Preferencyjny zwrotna forma dofinansowania [pożyczka] ze środków NFOŚiGW dla JST 196 mln- na warunkach WIBOR minus 1,5 pp ale ...

Samochód technicznydodany:24-06-2012

W czerwcu 2012 r., flotę samochodów pomiarowych firmy Cities wzmocnił specjalistyczny pojazd dedykowany do pomiarów drogowych.
Szybki kontakt

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl