Myszków przygotowuje się do II Edycji SOWYdodany:26-07-2013

SOWA – II Edycja. Oferta Cities została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na wyłonienie Audytora efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Gminy Myszków. Skutkiem tego wyboru Cities będzie projektowało modernizację oświetlenia dla Gminy Myszków. Przygotowanie projektu modernizacji będzie odbywało się z pomocą danych Systemu Informacji Przestrzennej [ang. GIS]. Zamówienie obejmuje wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej, wraz przygotowanie danych do oprogramowania AutoCAD w wersji 3Dmap. Projektem objętych jest około 3000 punktów świetlnych. Oczekiwane jest zmniejszenie zuzycie energii a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji o co najmniej 40%. Ponadto ma zostać zmieniony wizerunek Gminy, poprzez zasrosowanie najnowocześniejszych rozwiązan technicznych i technologicznych. Źrółem finansowania inwestycji, jak jest w planach Burmistrza, ma być 45% dotacji drugiej edycji Programu Priorytetowego SOWA. Istotnym elementem finansowania są równiez planowane oszczędności na zuzyciu energii. Planowane jest, że na skutek takiego montażu finansowego Gmina Myszków nie będzie ponosiła kosztów inwestycji a jednocześnie zmieni wizerunek instalując nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne.

Szybki kontakt

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl