CitiGIS generuje Raporty do SOWYdodany:09-03-2013

Regulamin Programu SOWA zobowiązuje Benfecjentów do składania rocznych Raportów zużycia enerii w modernizowanym obszarze. Kontrola opiera się na porównaniu wartości prognozowanej zużycia z wartością otrzymaną z liczników energii. Wychodząc naprzeciw potrzebom Samorządów, Cities opracowało i udostępniło w ramach już raz nabytych licencji na platformę Systemu Informacji Przestrzennej - CityGIS, moduł do wprowadzeniu kontroli energii. Uprości to obowiązki raportowania oraz może przyczynić się dododatkowych oszczędności energii. Oprogramowanie automatycznie wylicza czas rozliczeniowy wzorcowy TRW - dla 30 dniowego okresu rozliczeniowego, z rozdzielczością 24 godzin. W systemie wprowadzony jest wolumen wzorcowy - WRW dla okresu rozliczeniowego, dla n-tego ppe [punktu rozliczeniowego] w TRW- w okresie rozliczeniowym. WOW - to wartość zużycia energii w okresie rozliczeniowym, wykazana przez operatora na fakturze.

Różnica pomiędzy wolumenem wzorcowym w okresie rozliczeniowym a wartością otrzymana od dostawcy energii [ w istocie źródłem danych jest OSD] stanowi o jakości pracy systemu jak również o trafności przyjętych założeń projektowych i wykonawstwie. Wyniki porówniania mogą byc prezentowane na mapie obszaru. Z mapy generowany jest Raport do NFOŚiGW jak na zdjęciach poniżej. W wypadku, kiedy gmina ma rozdzielone umowy na dostawe energii o usługe dystrybucji, po wprowadzeniu stawki za kWh, obliczane są również koszty zuzycia energii na punkcie poboru energii. Powinno to również ułatwić proces kontroli kosztów energii do celów oswietlenia drog i ulic.

Galeria:

Szybki kontakt

Dariusz Redziński | + 605 555 620 | d.redzinski@cities.com.pl

Jacek Majcher | +48 605 555 621 | j.majcher@cities.com.pl

Tomasz Ostalski | +48 793 229 298 | t.ostalski@cities.com.pl

Cities Lightning Consultants 2019 | Created by D-system.pl